REALIZACJE INLADER

Zobacz jak sprytnie robot z uniwersalnym chwytakiem obsługuje kilkadziesiąt formatów kartonów, co pozwoliło przesunąć operatora w inne miejsce procesu

Robot do rozginania klap kartonów i podawania przekładek:

Prawdziwym wyzwaniem w tym projekcie była ogromna ilość formatów do obsłużenia. Najmniejszy karton miał 300×150×145 mm, największy 650×400×200 mm, a do tego kilka rodzajów grubości tektury oraz konieczność obsługi przekładek. Tylko robot z odpowiednim narzędziem mógł zapewnić wymaganą elastyczność.

Przed modernizacją było to jedyne miejsce w procesie między maszyną formującą kartony a pakującą, które było obsługiwane ręcznie.

Zadań mieliśmy kilka:

  • odebranie pustego kartonu i nadanie mu odpowiedniej orientacji
  • rozgięcie klap kartonu
  • włożenie przekładki
  • zmiana orientacji pełnego kartonu i podanie do zaklejarki

Projekt był także ciekawym zadaniem od strony bezpieczeństwa i ergonomii. Klientowi zależało na tym, by w przypadku awarii lub serwisu robota możliwe było przełączenie na pracę ręczną. Cel ten udało się zrealizować, co pomogło również w uruchomieniu rozłożonym w czasie ze względu na wspomnianą ilość formatów.

Zwiększenie niezawodności całego procesu produkcji 24/7 poprzez eliminację jedynego ręcznego stanowiska, którego zastąpienie procesem automatycznym początkowo wydawało się niemożliwe.

Przed modernizacją było to jedyne miejsce w procesie między maszyną formującą kartony a pakującą, które było obsługiwane ręcznie.

Zadań mieliśmy kilka:

  • odebranie pustego kartonu i nadanie mu odpowiedniej orientacji
  • rozgięcie klap kartonu
  • włożenie przekładki
  • zmiana orientacji pełnego kartonu i podanie do zaklejarki

Projekt był także ciekawym zadaniem od strony bezpieczeństwa i ergonomii. Klientowi zależało na tym, by w przypadku awarii lub serwisu robota możliwe było przełączenie na pracę ręczną. Cel ten udało się zrealizować, co pomogło również w uruchomieniu rozłożonym w czasie ze względu na wspomnianą ilość formatów.

Zwiększenie niezawodności całego procesu produkcji 24/7 poprzez eliminację jedynego ręcznego stanowiska, którego zastąpienie procesem automatycznym początkowo wydawało się niemożliwe.

Zdjęcia z realizacji

Film z realizacji