REALIZACJE INLADER

Zobacz jak robot współpracujący – cobot, zastępuje operatora w procesie polerowania poszycia autobusu

Zrobotyzowana stacja polerska:

Ciekawy projekt złożony z trzech etapów. I – Dostawa cobota wyposażonego w narzędzie
polerskie, na wózku ręcznym. II – Rozbudowa aplikacji sterowania cobotem w oparciu o
zintegrowany system wizyjny. III – Integracja stanowiska polerskiego z wózkiem autonomicznym.

Wyzwania technologiczne w aplikacji:

Właściwe spozycjonowanie stanowiska operatorskiego – należało znaleźć sposób umożliwiający operatorowi szybkie ustawienie stanowiska we właściwej pozycji. Istotna jest optymalna odległość stanowiska od polerowanego obszaru oraz zachowanie równoległej płaszczyzny. Analiza parametrów pozycji odbywa się w oparciu o skaner bezpieczeństwa oraz optyczne czujniki odległości.

Wyznaczenie obszaru pracy robota – konieczne było zaimplementowanie metody, która umożliwi operatorowi szybkie zdefiniowanie obszaru roboczego. W pierwszym etapie projektu zdecydowaliśmy się, na wykorzystanie chwytaka robota, za pomocą którego operator definiuje co najmniej 4 punkty płaszczyzny na poszyciu autobusu.

Dobór i sterowanie narzędziem polerskim – w przypadku stanowiska zrobotyzowanego mamy ograniczoną możliwość w doborze narzędzia polerskiego współpracującego z czujnikiem siły.

Układ bezpieczeństwa – stanowisko należało zaprojektować w taki sposób, żeby możliwa była praca w otoczeniu operatorów, jednocześnie spełniając normy bezpieczeństwa.

Wyzwania technologiczne w aplikacji:

Właściwe spozycjonowanie stanowiska operatorskiego – należało znaleźć sposób umożliwiający operatorowi szybkie ustawienie stanowiska we właściwej pozycji. Istotna jest optymalna odległość stanowiska od polerowanego obszaru oraz zachowanie równoległej płaszczyzny. Analiza parametrów pozycji odbywa się w oparciu o skaner bezpieczeństwa oraz optyczne czujniki odległości.

Wyznaczenie obszaru pracy robota – konieczne było zaimplementowanie metody, która umożliwi operatorowi szybkie zdefiniowanie obszaru roboczego. W pierwszym etapie projektu zdecydowaliśmy się, na wykorzystanie chwytaka robota, za pomocą którego operator definiuje co najmniej 4 punkty płaszczyzny na poszyciu autobusu.

Dobór i sterowanie narzędziem polerskim – w przypadku stanowiska zrobotyzowanego mamy ograniczoną możliwość w doborze narzędzia polerskiego współpracującego z czujnikiem siły.

Układ bezpieczeństwa – stanowisko należało zaprojektować w taki sposób, żeby możliwa była praca w otoczeniu operatorów, jednocześnie spełniając normy bezpieczeństwa.

Zdjęcia z realizacji

Film z realizacji